STEGEN för spelsugna

Stegen är igång som vår motionstävling under sommaren.

Regler:

För att få deltaga krävs medlemsskap i Dalby TK.

•Matcher bokas och betalas av deltagarna själva.

•Egna bollar används.

•En match spelas under 1 timme. Ca 45–50 minuter åtgår för matchen och resten åt inbollning och banskötsel. Löpande gameräkning praktiseras. Endast färdigspelade games räknas in i slutresultatet. En match kan således sluta oavgjort. Match som avbryts p g a av regn räknas som ogiltig.

•Resultatet i matcherna skrivs in på stegens resultanslag vid banorna.

•WO innebär förlust med 0–5.

•Slutplacering ifjor är startplacering i år. Nyanmälda deltagare placeras in nederst.

•Utmaning: En lägre placerad spelare utmanar en högre placerad spelare, man kommer överens om en speltid som passar båda. Spelare äger rätt att utmana spelare som ligger högst 3 steg högre. Spelarna kan kringå regeln om båda är överens om att spela matchen.

•En lägre placerad spelare klättrar förbi en högre placerad spelare om han vinner, övriga spelare berörs ej. Oavgjord match innebär ingen förändring.

•Det finns ingen övre eller undre gräns för hur många matcher man får spela i stegen.

•Stegen startar 10/5 och slutar ca 15/9. Man kan anmäla sig när som helst.


Tävlingsledningen i DTK


Anmäl dig till Mats Nygren om du inte redan står på Stegen, tel: 0708-220187

Stegen är öppen för medlemmar, vill ni vara med – bli medlem!


Blixtdubbel

Spelades söndagen 8 september mellan fyra par av herrar. Vann gjorde Ralph Nilsson ihop med Kenneth Sjöström före Anders Nilsson / Martin Brandqvist.Tävlingar

Stegen av 2019 är igång och många matcher har spelats:


Det går bra att spela på Stegen fram till 26 oktober, rekordet i antal matcher från 2018 är slaget med en match.


(41 matcher 2018 – hittills 41 2019)

03-maj   Ingvar-Ralph 5-12

12-maj  Sven-Jesper 7-5

13-maj  Ingvar-Ralph 7-9

18-maj  Kenneth-Ralph 11

9-maj  Sven-Mats 10-3

19-maj  Jesper-Ralph 8-5

20-maj  Sven-Ralph 6-10

2-maj  Ingvar-Ralph 8-8

24-maj  Ingvar-Ralph 10-11

29-maj  Kenneth -Mats 12-6

02-juni  Kenneth-Ralph 5-10

03-juni  Ingvar-Ralph 5-10

19-06-08  Ingvar - Mats 7-5

9 juni Ingvar-Ralph 9-8

10 juni Ingvar-Ralph 5-11
10 juni Stig-Olof - Mats 10-1
14 juni Stig-Olof - Mats 11-4
3 juni Ulf-Sven 11-7

15 juni Ulf-Ingvar 11-5

21 juni Ingvar-Ralph 3-12

23 juni Ingvar - Mats 11-6

23 juni Stig-Olof - Sven 15-2

30 juni Kenneth-Ralph 5-12

9 juli Ingvar-Sven 9-8

10-juli Sven - Mats 10-9

12-juli Ingvar-Ralph 12-7

13-juli Ingvar Ralph 1-12

14-juli Filip-Mats 5-4

16-juli Mats-Ralph 4-12

17-juli  Ingvar - Mats 6-6

17-juli  Ulf T - Ralph 5-8

23-juli Jesper-Ralph 6-8

25-juli  Filip-Ralph 6-6

26-juli Jesper-Ingvar 5-2

30-juli  Filip-Ralph 9-5

03-aug Mats – Ulf 5-8

06-aug Sven – Mats 8-5

16-aug Jesper – Ralph N 4-8

28 aug Filip – Ralph 5-10

12? sept Jesper - Ralph 4-10STRÄNGA RACKETEN? Maila till  Dag Skanne genom att klicka här.